Affaldshåndtering

Der gælder særskilt reglement, som der henvises til. For god ordens skyld opfordres der til, at affald, som ikke stammer fra den daglige husholdning, i størst muligt omfang afleveres af forbrugeren på genbrugsstationen beliggende Næstved Genbrugsplads, Ved Fjorden 7, 4700 Næstved. Læs evt. mere på deres hjemmeside: www.naestved-affald.dk.