Affald

 

Affaldsreglement:
Iflg. lovgivningen skal der ske sortering af affald, som skal opdeles i følgende kategorier:

  • Dagrenovation (køkkenaffald)
  • Brændbart/ikke brændbart
  • Aviser
  • Glas
  • Elektronikskrot

Køkkenaffald:
Inkluderer alt lige fra kartoffelskræller til bleer og kattegrus. Det SKAL emballeres i egnede poser og kastes i affaldsskakten, hhv. afleveres i affaldsrums container. Der må IKKE kastes ting i containeren, som ikke er emballeret korrekt og som IKKE kan henføres under køkkenaffald.

Brændbart:
Kan stilles i affaldsrum ved siden af container. Må ikke indeholde jern, metal, PVC, elektronikskrot samt køkkenaffald. Større ting kan afleveres ved container ved blok C.

Ikke Brændbart:
Små genstande kan afleveres i affaldsrum. Større ting ved container ved blok C.

Aviser:
Der er opstillet containere til hhv. aviser og ”andet papir” og må ikke blandes med øvrigt affald.

Glas/glasflasker:
Skal afleveres i glascontainere, som er opstillet af kommunen bl.a. ved diverse supermarkeder.

Elektronikaffald:
Skal sorteres fra alt andet affald og kan placeres for sig selv i affaldsrummene, men KUN TIRSDAG OG ONSDAG. Alternativt kan elektronikaffald placeres hele ugen ved den store container ved blok C.

Risiko ved overtrædelse:
Overtrædelse af reglement kan koste forhøjede fællesudgifter bl.a. til ekstra udgift til vicevært (sorteringsarbejde), evt. tillægsgebyr til renovationsfirma (hvis de får ekstra sorteringsarbejde) og i den yderste konsekvens kan det betyde lukning af nedfaldsskakterne. Der er mulighed for at opkræve bøder ved manglende sortering af affald.

Egen ansvarlighed:
Udover ovennævnte muligheder påskønner foreningen, når beboerne udviser ansvar for eget affald og selv skaffer sig af med det.

Vi henviser til kommunens genbrugsplads:
Næstved Genbrugsplads, Ved Fjorden 7, 4700 Næstved, tlf.: 55734816.
Hjemmeside: www.naestved-affald.dk.

Ved større mængder affald:
Ved større renoveringer af lejligheder, køkkener, badeværelser og udskiftning af hele møblementer skal beboerne selv sørge for transport til Næstved Genbrugsplads, Ved fjorden 7,Ydernæs, 4700 Næstved.

Reglementer