Fælleslokale

Beliggende Parkvej 4, stuen. Lokalerne lejes ud til beboere i Næstvedparken mod betaling af leje. Aftale om leje indgås med viceværten i dennes kontortid. Faciliterne består af 2 lokaler med mulighed for opdækning, køkken med opvaske- og kaffemaskiner, entre samt 2 toiletter. Der forefindes borde og stole samt service til 50 personer. Der gælder særskilte regler for leje og brug af fælles-/festlokalerne.