Hundehold

 

 1. Alle hunde skal anmeldes til bestyrelsen, inden de anskaffes, idet hunde kun må holdes enkeltvis og i det omfang, der er tale om almindelige husdyr, jf. vedtægterne.

 2. Følgende racer samt blanding hvor racen indgår anses ikke for almindelige husdyr i vedtægternes forstand: Alpha blue blood bulldog, Amstaff american bull terrier, Aano, Bandog, Boerboel, Bully kutta, Bullmastif, Bullterrier, Cane corso, Dogue brasileiro, Dogo argentino, Dogo canarian, Dogo de bourdeux, Fila brasiliero, Guay malan bull terrier, Pit bull terrier, Stafford bull terrier, Tosa inu alano, amerikansk bulldog, american stafford terrier (amstaff), Gull Terrier, Guatemalan bull terrier, irish staffordshire terrier, mastino napolitano, neapolitan mastiff, perro de presa, perro de presa canario, Kangal, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Sydrussisk ovtcharka, Tornjak, Sarplaninac.

 3. Husdyret må på ingen måde være til gene for ejendommens beboer eller andre der kommer i ejendommen og må ikke beskadige ejendommen, beboere eller andres ejendom.

 4. Alle dyr skal bære tegn med navn, adresse og/ eller telefon nr. tatovering eller chip.

 5. Alle dyr skal føres i snor på hele Næstvedparkens område.

 6. Husdyret må ikke færdes på plæner, i bevoksninger eller på legepladser på ejendommens områder.

 7. Det er husdyrejerens ansvar at der ikke ligger efterladenskaber fra husdyrene på ejendommens områder. De skal fjernes omgående. HUSK ALTID AT HAVE POSER MED og kom dem i de opstillede affaldsspande.

 8. Hunde må ikke hindre personer med lovligt ærinde i adgang til lejligheden.

 9. Hunde skal holdes i helbredsmæssig forsvarlig stand og ikke udgøre smitterisiko.

 10. Ejeren er forpligtiget til på forlangende at dokumentere, at den er lovpligtigt ansvarsforsikret.

 11. Ejeren forpligtiger sig til, med sin underskrift, at overholde disse dyreregler og har samtidig erklæret sig indforstået med, at hvis der kommer berettiget klage, skal der omgående tages skridt til de fornødne ændringer. Alternativt skal hunden fjernes fra ejendommen eller ejeren må fraflytte lejligheden.

Reglementer