FOR DIN SIKKERHED – FØLG ANVISNINGERNE FOR FÆRDSEL OG OPHOLD

FOR DIN SIKKERHED –

 

 

FØLG

 

ANVISNINGERNE FOR

 

FÆRDSEL OG OPHOLD

Blok B

 

Se foto her

FOR DIN SIKKERHED – FØLG ANVISNINGERNE FOR FÆRDSEL OG OPHOLD

FOR DIN SIKKERHED –

 

 

FØLG

 

ANVISNINGERNE FOR

 

FÆRDSEL OG OPHOLD

Blok A

 

Se foto her

Information om renoveringsprojektet – Blok B Som det sikkert ikke er gået ubemærket hen, er der gang i vores renoveringsprojekt ved Blok A.  Renoveringen er nu så femskreden, at CG Jensen begynder løbende, at nedtages stillads fra 9. etage og nedefter. For ikke at lægge stilladset i depot er det besluttet, at begynde, at sætte det op på indgangssiden ved Blok B. Ved denne løsning spares også tid til opsætning af stilladset når de begynder mere ”permanent” på Blok B. På mandag den 22. maj 2017, vil det eksisterende stillads ved blokken, blive nedtaget og der etab-leres midlertidig afspærring foran blokken – som skal respekteres – al færdsel er på eget ansvar. Tirsdag begynder CG Jensens stilladsleverandør, at opstille stillads (som erstatter det eksisteren-de). Herefter vil der løbende blive opsat stillads. Det arbejdsstillads som anvendes, er af en anden type end det som er opstillet i dag, derfor vil der blive helt afspærret fra yderste kant af altanpladerne/svalegangen ud til bedene. Det betyder, at henstilling af cykler langs facadevægen er meget uhensigtsmæssig for dem som skal passere. Vi vil derfor kraftigt henstille til, at cykelskurene/-rum benyttes. I modsat fald er vi nødsaget til, at etablere andre løsninger således, at gående har uhindret adgang under svalegangen. Når arbejdsplatformene ved gavlene på Blok A bliver frigivet (medio/ultimo juni) vil de blive flyt-tet til gavlene ved Blok B, således at gavlarbejdet kan påbegyndes.  Har du spørgsmål til ovenstående bedes du rette henvendelse til Bjarne Jensen mobil 20 33 19 78 eller viceværten mobil 21 77 78 80.  E/F Næstvedparken Bjarne Jensen

Status for renoveringsprojektet.

18.06.17

Statsminister Poul Schlüter var i 1983 fadder til den optimistiske sætning: ‘Det går ufatteligt godt’ – og talemåden: ”Liden Tue, kan vælte stort læs”– har vel ikke noget at gør med vores renoveringsprojekt?

 

Umiddelbart nej og måske alligevel…..

Som det har været kendt fra starten er bygningerne/konstruktionen ikke specielt veldokumenteret. Det har ikke overraskende, givet nogle udfordringer – konstruktionen svarede ikke til det ”man” forventede. Det har blandt andet været gældende for tagkonstruktionen, hvilket har forsinket projektet, selvom CG Jensen har udnyttet tiden med, at udføre forarbejder på etagerne for, at gøre ”slutmontagen” hurtigere.

Et eksempel har været, at tagbelægningen ikke svarede til de informationer vi havde – det viser sig, at tagbelægningen på Blok A, er en plastickonstruktion (PVC folie) og ikke en gummikonstruktion (EPDM dug). Det betød. at de forudsatte og bestilte top-inddækninger til sternelementerne ikke kunne anvendes, men skulle være plastbelagte. Det medførte, at stilladset ikke kunne nedtages til 9. etage (da tagdækkerene ikke må arbejde på taget uden – heller ikke selvom de har sikkerhedsline på). Det var planlagt til den 25. april 2017, men kan først gøres den 13. juni 2017.

Det er selvfølgelig ikke de eneste udfordringer vi har mødt – men et eksempel på ”Liden Tue, kan vælte stort læs”

En anden udfordring er, at ”Det går ufatteligt godt” – for økonomien/produktionen generelt, men for vores projekt betyder det, at når det går specielt godt for byggebranchen, medfører det længere leveringstider på materialer, mangel på arbejdskraft osv.

Vi tror dog, at vi nu er på så sikker grund, at vi forventer nedenstående færdiggørelse for Blok A – Etage 9 og 8 er de første etager som skal monteres. Derfor er angivet et ugenummer som forventet slutdato, da arbejds-/montageprocessen skal afprøves og evt. justeres her.

Opgave

Slutdato

Arbejdsdage

Tag, etage 9 og 8

Uge 26

 

Etage 7

to 06-07-17

8 dage

Etage 6

ti 18-07-17

8 dage

Etage 5

fr 28-07-17

8 dage

Etage 4

on 09-08-17

8 dage

Etage 3

ma 21-08-17

8 dage

Etage 2

to 31-08-17

8 dage

Etage 1

ma 11-09-17

7 dage

Etage 0

ma 11-09-17

8 dage

 

Slutdatoen for færdiggørelse af gavlene med den nye gavlbeklædning – som vi vedtog på beboermødet den 11. maj 2017 – vil også blive rykket. Der skulle udformes en anden afslutning af beklædningen i siderne og toppen, end forudsat i CG Jensens oprindelige tilbud. Bestilling af beklædning er foretaget den 8. juni 2017. Gavlene forventes færdige den 16. juli 2017.

Blok B

Generelt er forventningen/forhåbningen til Blok B, at vi har været gennem de udfordringer vi skulle på Blok A og derfor ikke skal ”slås” med dem på Blok B.

Stilladsarbejderne arbejder p.t. med, at opsætte stillads på begge sider af bygningen. Arbejdet skal være afsluttet den 21. juni 2017 – hvorefter brystningerne på 7. etage nedtages og arbejde på taget påbegyndes. Ud fra erfaringerne på Blok A vil CG Jensen sideløbende udføre forberedende arbejde på etagerne, på indgangssiden.

Gavlarbejde vil starte senere, da gavlarbejdet på Blok A er forsinket og indtil nu har det ikke været muligt, at fremskaffe yderligere platforme til gavlarbejdet.

Beboerne i Blok B er informeret mere detaljeret i særskilt informationsskrivelse.

Generelt viser den seneste tidsplan – til trods for forsinkelserne – at den endelige slutdato 16. november 2017 overholdes.

Har du spørgsmål til ovenstående bedes du rette henvendelse til Bjarne Jensen mobil 20 33 19 78 eller viceværten mobil 21 77 78 80.

Fortsat god sommer – håber vi ses til Sct. Hans

 

E/F Næstvedparken

Bjarne Jensen

Se billedeserie her

Information om renoveringsprojektet – Blok B Som det sikkert ikke er gået ubemærket hen, er der gang i vores renoveringsprojekt ved Blok A.  Renoveringen er nu så femskreden, at CG Jensen begynder løbende, at nedtages stillads fra 9. etage og nedefter. For ikke at lægge stilladset i depot er det besluttet, at begynde, at sætte det op på indgangssiden ved Blok B. Ved denne løsning spares også tid til opsætning af stilladset når de begynder mere ”permanent” på Blok B. På mandag den 22. maj 2017, vil det eksisterende stillads ved blokken, blive nedtaget og der etab-leres midlertidig afspærring foran blokken – som skal respekteres – al færdsel er på eget ansvar. Tirsdag begynder CG Jensens stilladsleverandør, at opstille stillads (som erstatter det eksisteren-de). Herefter vil der løbende blive opsat stillads. Det arbejdsstillads som anvendes, er af en anden type end det som er opstillet i dag, derfor vil der blive helt afspærret fra yderste kant af altanpladerne/svalegangen ud til bedene. Det betyder, at henstilling af cykler langs facadevægen er meget uhensigtsmæssig for dem som skal passere. Vi vil derfor kraftigt henstille til, at cykelskurene/-rum benyttes. I modsat fald er vi nødsaget til, at etablere andre løsninger således, at gående har uhindret adgang under svalegangen. Når arbejdsplatformene ved gavlene på Blok A bliver frigivet (medio/ultimo juni) vil de blive flyt-tet til gavlene ved Blok B, således at gavlarbejdet kan påbegyndes.  Har du spørgsmål til ovenstående bedes du rette henvendelse til Bjarne Jensen mobil 20 33 19 78 eller viceværten mobil 21 77 78 80.  E/F Næstvedparken Bjarne Jensen

Information

26.05.17

Information om renoveringsprojektet – Blok B

Som det sikkert ikke er gået ubemærket hen, er der gang i vores renoveringsprojekt ved Blok A.

Renoveringen er nu så femskreden, at CG Jensen begynder løbende, at nedtages stillads fra 9. etage og nedefter.

For ikke at lægge stilladset i depot er det besluttet, at begynde, at sætte det op på indgangssiden ved Blok B. Ved denne løsning spares også tid til opsætning af stilladset når de begynder mere ”permanent” på Blok B.

På mandag den 22. maj 2017, vil det eksisterende stillads ved blokken, blive nedtaget og der etableres midlertidig afspærring foran blokken – som skal respekteres – al færdsel er på eget ansvar.

Tirsdag begynder CG Jensens stilladsleverandør, at opstille stillads (som erstatter det eksisterende). Herefter vil der løbende blive opsat stillads.

Det arbejdsstillads som anvendes, er af en anden type end det som er opstillet i dag, derfor vil der blive helt afspærret fra yderste kant af altanpladerne/svalegangen ud til bedene. Det betyder, at henstilling af cykler langs facadevægen er meget uhensigtsmæssig for dem som skal passere. Vi vil derfor kraftigt henstille til, at cykelskurene/-rum benyttes. I modsat fald er vi nødsaget til, at etablere andre løsninger således, at gående har uhindret adgang under svalegangen.

Når arbejdsplatformene ved gavlene på Blok A bliver frigivet (medio/ultimo juni) vil de blive flyttet til gavlene ved Blok B, således at gavlarbejdet kan påbegyndes.

Har du spørgsmål til ovenstående bedes du rette henvendelse til Bjarne Jensen mobil 20 33 19 78 eller viceværten mobil 21 77 78 80.

E/F Næstvedparken

Bjarne Jensen

Sternen beklædes

24.05.17

Sternen på Blok A er i gang med at blive beklædt med trapezplader. 

Arbejdet forventes at vare ca. 1 uge på grund af leveringstid på topbeklædning.

 

Mandag d. 8. maj kl. 19.00, var der beboermøde i Ejerforeningen Næstvedparken i vores Fælles lokale. Via linket nedenunder kan du se referatet fra beboermødet, som blev afviklet ud fra følgende dagsorden. 1) Den nuværende farvesammensætning på bygningerne. 2) CG Jensens tilbud. 3) Bestyrelsens forslag.

Referat fra beboermøde

 

Mandag d. 8. maj kl. 19.00, var der beboermøde i Ejerforeningen Næstvedparken i vores Fælles lokale.

Via linket nedenunder kan du se referatet fra beboermødet, som blev afviklet ud fra følgende dagsorden.

1) Den nuværende farvesammensætning på bygningerne. 2) CG Jensens tilbud. 3)  Bestyrelsens forslag.

 

Torsdag d. 11. maj 2017 var der rejsegilde i Næstved parken vedrørende det igangværende arbejde i forbindelse med det omfattende renoveringsprojekt. I den forbindelse var Kristian Willumsen fra Sjællandske Medier forbi for at gøre status og skrive en artikel til avisen Sjællandske. Læs hele artiklen via download her neden under

Rejsegilde i Næstved Parken

 

Torsdag d. 11. maj 2017 var der rejsegilde i Næstved Parken vedrørende det igangværende arbejde i forbindelse med det omfattende renoveringsprojekt.

I den forbindelse var Kristian Willumsen fra Sjællandske Medier forbi for at gøre status og skrive en artikel til avisen Sjællandske.

Læs hele artiklen via download her neden under

 

Ejerforeningens bestyrelse inviterer til rejsegilde torsdag d. 11. maj 2017, på

Ejerforeningens bestyrelse inviterer til rejsegilde

 

Ejerforeningens bestyrelse inviterer til rejsegilde torsdag d. 11. maj 2017, på "plænen" ved Fælleslokalet.

Vi markerer at de sidste sternbjælker er lagt på Blok A, og projektet går nu i en ny retning - nedad.

Der serveres lidt til ganen i form af en traditionel rejsegille "middag" - pølser og en håndb....

Der vil samtidig være mulighed for, at besigtige de nye alternrækkeværker/brystninger.

Vi håber at I har tid og lyst til at deltage - vi glæder os meget til at se jer.

Se billedeserie fra arbejdet med sternbjælkerne her

Beboermøde om eventuel udskiftning af gavlbeklædning

Ejerforeningens bestyrelse inviterer hermed til beboermøde om eventuel udskiftning af gavlbeklædning - Mandag d. 8. maj kl. 19.00 i Fælleslokalet.

 Bo og hans kollega står ikke her fordi de ikke har andet at lave – men for dig og din sikkerheds skyld. Derfor spærrer de for gennemgang og gennemkørsel, når deres kolleger arbejder med, at frigøre betonelementerne – og når de bliver hejst ned og hænger ud over vejen. Denne sikkerhedsforanstaltning er nødvendig da betonstykker tidligere har løsnet sig under arbejdet, med risiko for at falde ned – og ikke for at gene dig. Det er derfor garanteret ikke behageligt for Bo og hans kollega, at lægge øre til diverse tilråb og vredesudbrud, blot fordi de passer deres arbejde – men det er vel med sikkerhed, som med så meget andet – det er nødvendigt og skal overholdes – bare det ikke begrænser mig i min bevægelsesfrihed Tænk over det næste gang du føler trang til at skælde ud – og husk, at beregne lidt mere tid, når dette sikkerhedstiltag er nødvendigt og du bliver holdt tilbage.

Vis hensyn

27.04.17

Bo og hans kollega står ikke her fordi de ikke har andet at lave – men for dig og din sikkerheds skyld.

Derfor spærrer de for gennemgang og gennemkørsel, når deres kolleger arbejder med, at frigøre betonelementerne – og når de bliver hejst ned og hænger ud over vejen.

Denne sikkerhedsforanstaltning er nødvendig da betonstykker tidligere har løsnet sig under arbejdet, med risiko for at falde ned – og ikke for at gene dig.

Det er derfor garanteret ikke behageligt for Bo og hans kollega, at lægge øre til diverse tilråb og vredesudbrud, blot fordi de passer deres arbejde – men det er vel med sikkerhed, som med så meget andet – det er nødvendigt og skal overholdes – bare det ikke begrænser mig i min bevægelsesfrihed

Tænk over det næste gang du føler trang til at skælde ud – og husk, at beregne lidt mere tid, når dette sikkerhedstiltag er nødvendigt og du bliver holdt tilbage.

Fra mandag den 03. april til onsdag den 05. april vil vi fjerne sternelementer fra tagkonstruktionen. Vi starter på indgangssiden – ud for nr. 10 Arbejdet forventes at pågå fra kl. 7.30 – til kl. 17.00 Af hensyn til jeres sikkerhed – vil vi be’ jer om ikke at passere 9. etages arbejdsområdet på altangangen og jeres altan mens dette arbejde pågår. Det betyder at der kan blive en kort ventetid før I kan komme forbi, ca. 15-30 min. Vi håber at I vil respektere dette og evt. tage lidt før hjemmefra. Da vi kraner over parkeringspladsen, er det ligeledes vigtigt, at I respekterer ”Parkering forbudt”-skilte og husker at fjerne jeres bil fra parkeringspladserne langs facaden. På P-pladsen og fortov foran – vil der være delvist spærret – der er angivet sikre adgangsveje – følg venligst disse – for din sikkerhed. Vi vil gøre vores bedste for at være til mindst mulig gene. Med venlig hilsen CG Jensen A/S

Kranarbejde – fjernelse af sternelementer på taget

30.03.17

Fra mandag den 03. april til onsdag den 05. april vil vi fjerne sternelementer fra tagkonstruktionen.

Vi starter på indgangssiden – ud for nr. 10

Arbejdet forventes at pågå fra kl. 7.30 – til kl. 17.00

Af hensyn til jeres sikkerhed – vil vi be’ jer om ikke at passere 9. etages arbejdsområdet på altangangen og jeres altan mens dette arbejde pågår.

Det betyder at der kan blive en kort ventetid før I kan komme forbi, ca. 15-30 min.

Vi håber at I vil respektere dette og evt. tage lidt før hjemmefra.

Da vi kraner over parkeringspladsen, er det ligeledes vigtigt, at I respekterer ”Parkering forbudt”-skilte og husker at fjerne jeres bil fra parkeringspladserne langs facaden.

På P-pladsen og fortov foran – vil der være delvist spærret – der er angivet sikre adgangsveje – følg venligst disse – for din sikkerhed.

Vi vil gøre vores bedste for at være til mindst mulig gene.

Med venlig hilsen

CG Jensen A/S

Første facadeelement på vej til skrot - De næste 3 dage vil CG Jensens underleverandør, nedtage facadeelementerne på 9. etage – Blok A, ved indgangssiden. - Herefter kommer turen til elementerne på havesiden – også 9. etage. - Når nedtagningen er færdig, vil de hæve højden på stilladset og begynde at fjerne sternelementerne. Der er opsat ”orienteringstavle” ved materialecontainerne (ved indkørslen). Her kan du finde relevant information fx oversigtskort over arbejdspladsen, entreprenører osv.

Første facadeelement på vej til skrot

29.03.17

- De næste 3 dage vil CG Jensens underleverandør, nedtage facadeelementerne på 9. etage – Blok A, ved indgangssiden.

- Herefter kommer turen til elementerne på havesiden – også 9. etage.

- Når nedtagningen er færdig, vil de hæve højden på stilladset og begynde at fjerne sternelementerne.

Der er opsat ”orienteringstavle” ved materialecontainerne (ved indkørslen). Her kan du finde relevant information fx oversigtskort over arbejdspladsen, entreprenører osv.

SJÆLLANDSKE - Byggeri: Et større renoveringsprojekt er gået i gang i Næstvedparken. Der vil blive arbejdet i lejlighedskomplekset frem til midten af november.  Næstved: Beboere i Næstvedparken må nok indstille sig på en del støj de kommende otte-ni måneder. De kan så tilgengæld glæde sig over, at man nu er kommet i gang med et omfattende renoveringsarbejde, og at det er lykkes at hente en bedre aftale hjem, end man i første omgang havde håbet på.

Næstvedparkens formand glæder sig

20.03.17

SJÆLLANDSKE - Byggeri: Et større renoveringsprojekt er gået i gang i Næstvedparken. Der vil blive arbejdet i lejlighedskomplekset frem til midten af november.

Næstved: Beboere i Næstvedparken må nok indstille sig på en del støj de kommende otte-ni måneder. De kan så til gengæld glæde sig over, at man nu er kommet i gang med et omfattende renoveringsarbejde, og at det er lykkes at hente en bedre aftale hjem, end man i første omgang havde håbet på.

Læs hele artiklen i dagens Sjællandske via linket her under

Vores entreprenør har arbejdet målrettet på, at færdiggøre den nye parkeringsplads ved Blok-A så den kunne tages i brug inden jul. De har nu lagt sidste hånd på pladsen og afretning af udenoms arealet – så pladsen vil være åben fra i morgen Torsdag den 22. december 2016. Der mangler stadig den sidste færdiggørelse i form af randbeplantning og lysstandere, hvilket vil blive foretaget i løbet af nærmeste fremtid – det hindrer dog ikke at pladsen tages i brug. Bestyrelsen håber med dette tiltag, at vi fremover ikke længere ser diverse fantasifulde parkeringer - f.eks. parkering på gangarealer, græsplæner etc. I det omfang, at vi bliver bekendt med ejerne af biler med denne form for parkering, vil ejeren blive gjort økonomisk ansvarlig for eventuelle skader.

Ny P-plads ved Blok-A er klar til brug

22.12.16

Vores entreprenør har arbejdet målrettet på, at færdiggøre den nye parkeringsplads ved Blok-A så den kunne tages i brug inden jul.

De har nu lagt sidste hånd på pladsen og afretning af udenoms arealet – så pladsen vil være åben fra torsdag den 22. december 2016.

Der mangler stadig den sidste færdiggørelse i form af randbeplantning og lysstandere, hvilket vil blive foretaget i løbet af nærmeste fremtid – det hindrer dog ikke at pladsen tages i brug.

Bestyrelsen håber med dette tiltag, at vi fremover ikke længere ser diverse fantasifulde parkeringer - f.eks. parkering på gangarealer, græsplæner etc. I det omfang, at vi bliver bekendt med ejerne af biler med denne form for parkering, vil ejeren blive gjort økonomisk ansvarlig for eventuelle skader.

Med de tiltag og forandringer man allerede nu kan se i Næstved Parken, ser fremtiden lys ud. Forleden var en journalist fra Sjællandske forbi, og fik denne fine artikel i hus med hjælp fra formand Bjarne Jensen. Tryk på linket neden for og se hele artiklen.

Næstved Parken ser lyst på fremtiden.

13.12.16

Med de tiltag og forandringer man allerede nu kan se i Næstved Parken, ser fremtiden lys ud.

Forleden var en journalist fra Sjællandske forbi, og fik denne fine artikel i hus med hjælp fra formand Bjarne Jensen.

Tryk på linket neden for og se hele artiklen.

Om parkeringspladsen:

29.11.16

De næste dage vil der være behov for, at afspærre et antal parkeringspladser ud mod Vordingborgvej.

Udgravningen af arealet til den nye P-plads er afsluttet og der er derfor behov for plads til at køre overskudsjord væk og stabilgrus til.

Vi har midlertidigt etableret 6 parkeringspladser for enden af Blok A (ved kældernedgangen) til, at kompensere for de afspærrede pladser.

Det giver gener for os alle – kørende som gående - men vi håber i kan leve med det i en kort periode.

Renovering:

29.11.16

På foreningens generalforsamling den 30.september 2016 besluttede foreningens medlemmer, at iværksætte en renoveringsplan for Blok A og B (Parkvej 2-10 og 22-30) til ca. 33 mio. kr. – fuldt finansieret ved hjælp af  SparNord.

For at imødegå den ”rygtedannelse” der har været om at  - ”Det hele er ved at falde sammen” – ”Lejlighederne kan ikke sælges” – ”De skal renovere for 120-130 mio.” – ”Fællesudgifterne stiger til det dobbelte” – har Ejerforeningen udarbejdet en informationsfolder som beskriver projektet og de faktuelle oplysninger.

Hensigten er, at den vil blive tilsendt eksterne aktører i Næstved i form af banker, ejendomsmæglere, realkreditselskaber, advokater m.v. til brug for deres forhåbentlig mere objektive vurdering af området.

Tirsdag den 22. november 2016 blev foreningens renoveringsprojekt skudt i gang – 1. spadestik blev taget - med en velvoksen spade. Udgravning og anlæg af den nye parkeringsplads og redningsvejene ved blok A og B er begyndt og vil forløbe over de næste par måneder – afhængig af vintervejret. Ved samme lejlighed fik det ene birketræ en ny placering på græsplænen – og kom til at stå lige. Bestyrelsen vil løbende her på hjemmesiden orientere om projektet – under menupunktet: Renovering

23.11.16

Renoveringsprojekt skudt i gang

 

Tirsdag den 22. november 2016 blev foreningens renoveringsprojekt skudt i gang – 1. spadestik blev taget - med en velvoksen spade.

 

Udgravning og anlæg af den nye parkeringsplads og redningsvejene ved blok A og B er begyndt og vil forløbe over de næste par måneder – afhængig af vintervejret.

 

Ved samme lejlighed fik det ene birketræ en ny placering på græsplænen – og kom til at stå lige.

 

Bestyrelsen vil løbende her på hjemmesiden orientere om projektet – under menupunktet: Renovering