Statsminister Poul Schlüter var i 1983 fadder til den optimistiske sætning: ‘Det går ufatteligt godt’ – og talemåden: ”Liden Tue, kan vælte stort læs”– har vel ikke noget at gør med vores renove-ringsprojekt? Umiddelbart nej og måske alligevel….. Som det har været kendt fra starten er bygningerne/konstruktionen ikke specielt veldokumenteret. Det har ikke overraskende, givet nogle udfordringer – konstruktionen svarede ikke til det ”man” forventede. Det har blandt andet været gældende for tagkonstruktionen, hvilket har forsinket projektet, selvom CG Jensen har udnyttet tiden med, at udføre forarbejder på etagerne for, at gøre ”slutmontagen” hurtigere. Et eksempel har været, at tagbelægningen ikke svarede til de informationer vi havde – det viser sig, at tagbelægningen på Blok A, er en plastickonstruktion (PVC folie) og ikke en gummikonstruk-tion (EPDM dug). Det betød. at de forudsatte og bestilte top-inddækninger til sternelementerne ikke kunne anvendes, men skulle være plastbelagte. Det medførte, at stilladset ikke kunne nedta-ges til 9. etage (da tagdækkerene ikke må arbejde på taget uden – heller ikke selvom de har sik-kerhedsline på). Det var planlagt til den 25. april 2017, men kan først gøres den 13. juni 2017. Det er selvfølgelig ikke de eneste udfordringer vi har mødt – men et eksempel på ”Liden Tue, kan vælte stort læs” En anden udfordring er, at ”Det går ufatteligt godt” – for økonomien/produktionen generelt, men for vores projekt betyder det, at når det går specielt godt for byggebranchen, medfører det længere leveringstider på materialer, mangel på arbejdskraft osv. Vi tror dog, at vi nu er på så sikker grund, at vi forventer nedenstående færdiggørelse for Blok A – Etage 9 og 8 er de første etager som skal monteres. Derfor er angivet et ugenummer som forven-tet slutdato, da arbejds-/montageprocessen skal afprøves og evt. justeres her.  Opgave	Slutdato	Arbejdsdage Tag, etage 9 og 8	Uge 26	 Etage 7	to 06-07-17	8 dage Etage 6	ti 18-07-17	8 dage Etage 5	fr 28-07-17	8 dage Etage 4	on 09-08-17	8 dage Etage 3	ma 21-08-17	8 dage Etage 2	to 31-08-17	8 dage Etage 1	ma 11-09-17	7 dage Etage 0	ma 11-09-17	8 dage Slutdatoen for færdiggørelse af gavlene med den nye gavlbeklædning – som vi vedtog på beboer-mødet den 11. maj 2017 – vil også blive rykket. Der skulle udformes en anden afslutning af be-klædningen i siderne og toppen, end forudsat i CG Jensens oprindelige tilbud. Bestilling af beklæd-ning er foretaget den 8. juni 2017. Gavlene forventes færdige den 16. juli 2017. Blok B Generelt er forventningen/forhåbningen til Blok B, at vi har været gennem de udfordringer vi skul-le på Blok A og derfor ikke skal ”slås” med dem på Blok B. Stilladsarbejderne arbejder p.t. med, at opsætte stillads på begge sider af bygningen. Arbejdet skal være afsluttet den 21. juni 2017 – hvorefter brystningerne på 7. etage nedtages og arbejde på taget påbegyndes. Ud fra erfaringerne på Blok A vil CG Jensen sideløbende udføre forberedende arbejde på etagerne, på indgangssiden. Gavlarbejde vil starte senere, da gavlarbejdet på Blok A er forsinket og indtil nu har det ikke været muligt, at fremskaffe yderligere platforme til gavlarbejdet. Beboerne i Blok B er informeret mere detaljeret i særskilt informationsskrivelse. Generelt viser den seneste tidsplan – til trods for forsinkelserne – at den endelige slutdato 16. no-vember 2017 overholdes. Har du spørgsmål til ovenstående bedes du rette henvendelse til Bjarne Jensen mobil 20 33 19 78 eller viceværten mobil 21 77 78 80. Fortsat god sommer – håber vi ses til Sct. Hans  E/F Næstvedparken  Bjarne Jensen

Status for renoveringsprojektet.

 

Statsminister Poul Schlüter var i 1983 fadder til den optimistiske sætning: ‘Det går ufatteligt godt’ – og talemåden: ”Liden Tue, kan vælte stort læs”– har vel ikke noget at gør med vores renoveringsprojekt?

Umiddelbart nej og måske alligevel…..

Som det har været kendt fra starten er bygningerne/konstruktionen ikke specielt veldokumenteret. Det har ikke overraskende, givet nogle udfordringer – konstruktionen svarede ikke til det ”man” forventede. Det har blandt andet været gældende for tagkonstruktionen, hvilket har forsinket projektet, selvom CG Jensen har udnyttet tiden med, at udføre forarbejder på etagerne for, at gøre ”slutmontagen” hurtigere.

Et eksempel har været, at tagbelægningen ikke svarede til de informationer vi havde – det viser sig, at tagbelægningen på Blok A, er en plastickonstruktion (PVC folie) og ikke en gummikonstruktion (EPDM dug). Det betød. at de forudsatte og bestilte top-inddækninger til sternelementerne ikke kunne anvendes, men skulle være plastbelagte. Det medførte, at stilladset ikke kunne nedtages til 9. etage (da tagdækkerene ikke må arbejde på taget uden – heller ikke selvom de har sikkerhedsline på). Det var planlagt til den 25. april 2017, men kan først gøres den 13. juni 2017.

Det er selvfølgelig ikke de eneste udfordringer vi har mødt – men et eksempel på ”Liden Tue, kan vælte stort læs”

En anden udfordring er, at ”Det går ufatteligt godt” – for økonomien/produktionen generelt, men for vores projekt betyder det, at når det går specielt godt for byggebranchen, medfører det længere leveringstider på materialer, mangel på arbejdskraft osv.

Vi tror dog, at vi nu er på så sikker grund, at vi forventer nedenstående færdiggørelse for Blok A – Etage 9 og 8 er de første etager som skal monteres. Derfor er angivet et ugenummer som forventet slutdato, da arbejds-/montageprocessen skal afprøves og evt. justeres her.

Opgave

Slutdato

Arbejdsdage

Tag, etage 9 og 8

Uge 26

 

Etage 7

to 06-07-17

8 dage

Etage 6

ti 18-07-17

8 dage

Etage 5

fr 28-07-17

8 dage

Etage 4

on 09-08-17

8 dage

Etage 3

ma 21-08-17

8 dage

Etage 2

to 31-08-17

8 dage

Etage 1

ma 11-09-17

7 dage

Etage 0

ma 11-09-17

8 dage

 

Slutdatoen for færdiggørelse af gavlene med den nye gavlbeklædning – som vi vedtog på beboermødet den 11. maj 2017 – vil også blive rykket. Der skulle udformes en anden afslutning af beklædningen i siderne og toppen, end forudsat i CG Jensens oprindelige tilbud. Bestilling af beklædning er foretaget den 8. juni 2017. Gavlene forventes færdige den 16. juli 2017.

Blok B

Generelt er forventningen/forhåbningen til Blok B, at vi har været gennem de udfordringer vi skulle på Blok A og derfor ikke skal ”slås” med dem på Blok B.

Stilladsarbejderne arbejder p.t. med, at opsætte stillads på begge sider af bygningen. Arbejdet skal være afsluttet den 21. juni 2017 – hvorefter brystningerne på 7. etage nedtages og arbejde på taget påbegyndes. Ud fra erfaringerne på Blok A vil CG Jensen sideløbende udføre forberedende arbejde på etagerne, på indgangssiden.

Gavlarbejde vil starte senere, da gavlarbejdet på Blok A er forsinket og indtil nu har det ikke været muligt, at fremskaffe yderligere platforme til gavlarbejdet.

Beboerne i Blok B er informeret mere detaljeret i særskilt informationsskrivelse.

Generelt viser den seneste tidsplan – til trods for forsinkelserne – at den endelige slutdato 16. november 2017 overholdes.

Har du spørgsmål til ovenstående bedes du rette henvendelse til Bjarne Jensen mobil 20 33 19 78 eller viceværten mobil 21 77 78 80.

Fortsat god sommer – håber vi ses til Sct. Hans

 

E/F Næstvedparken

Bjarne Jensen

Følg med i renoveringen har

Velkommen til Næstved Parkens hjemmeside.

Næstved Parken er en ejerforening beliggende på hjørnet af Parkvej og Vordingborgvej i Næstved.

Ejendommen er opført i 1964-65, og består af ca. 220 lejligheder, fordelt i tre beboelsesblokke.

Her på siden kan du blandt andet finde informationer om foreningen, praktiske oplysninger samt kontaktinformation.

Næstved Parken - Et godt sted at være. Et godt sted at bo....

Administration

Foreningen administreres af LEA Ejendomspartner A/S, Sct. Peders Kirkeplads 9, 1. sal, 4700 Næstved.

Tlf.: 58 58 83 00 - Email: 417@lea.dk - www.lea.dk

Administrator Ulla Grue:

Tlf.: 58 58 83 09 - Email: ug@lea.dk

Vicevært Jesper Guldager

Viceværten kan træffes på kontoret Parkvej 2, stuen, samt på telefon 21 77 78 80, inden for åbningstiderne.

Åbningstider på kontoret

Mandag fra kl. 12.00 - kl. 13.00

Onsdag fra kl. 17.00 - kl. 17.30

Fredag fra kl. 12.00 - kl. 13.00